Duurzaam arbo- en veiligheidsbeleid

Grip op duurzaam arbo- en veiligheidsbeleid

Arbo Coördinatie Centrum is een adviesbureau gespecialiseerd in HSE / Arbo dienstverlening. Wij werken alleen met ervaren HSE professionals – veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen en A&O deskundigen – die voor één of meer dagdelen op locatie van de klant komt werken. Onze kracht ligt in het adviseren en managen van veilige en gezonde werkomstandigheden.

Onze adviseurs zijn niet alleen geselecteerd op hun inhoudelijke expertise, maar ook op hun sociale en communicatieve vaardigheden en actief adviseurschap. Zij tonen ondernemerschap en beschikken over managementervaring.

Mens en werkplek staan centraal in onze benadering. Een veilige en gezonde werkplek vergroot de effectiviteit van de organisatie en draagt zeker bij tot een beter bedrijfsresultaat, gezonde en tevreden werknemers.

Wij bieden verschillende diensten aan om een veilige en gezonde werkplek te borgen:
  • Interim management | Projectleider veiligheidskundige (HSE-)projecten
  • Veiligheidskundig onderzoek | Risicoanalyses |Incident- en/of ongevalsonderzoek
  • Gespecialiseerde Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  • Meten van geluid, binnenklimaat en stoffen/gassen;
  • Ergonomisch advies |Werkplekonderzoek en advies;
  • Aansturen en beheersen van het Arbo- en Verzuimbeleid |BHV-beleid;
  • Survey-onderzoeken:Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Voorlichting en training:Arbo & Verzuim | VCA | LMRA | etc.
  • Bevorderen van veilig gedrag |Coachen
Heeft u een specifieke vraag? Bel gerust. Binnen ons (kennis)netwerk is er(bijna) altijd wel een antwoord op uw vraag te vinden.

Maatwerk bij duurzaam arbo- en veiligheidsbeleid

Wij ondersteunen organisaties bij een duurzaam arbo- en veiligheidsbeleid. Wij doen dit door te luisteren, duidelijke afspraken te maken en adviezen te geven die daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde, veilige en stimulerende werkomgeving.

Mens & Organisatie

Een gezond bedrijfsresultaat is altijd gebaat bij gezonde en tevreden werknemers. Daarom is het belangrijk voortdurend aandacht te besteden aan gezonde en gemotiveerde werknemers. Wij kunnen u daarbij helpen door onze kennis van gezondheidsmanagement met u te delen.

Mens & Werkplek

Mens en werkplek staan centraal in onze benadering. Een veilige en gezonde werkplek vergroot de effectiviteit van de organisatie en draagt bij tot een lager productieverlies en een lager verzuim. Wij bieden verschillende diensten aan om een veilige en gezonde werkplek te borgen en de bewustwording voor veilig werken te vergroten.

Over ons

Arbo Coördinatie Centrum is een netwerkorganisatie van zelfstandige Arbo/HSE-professionals.

Recente projecten

In 2017 zijn verschillende mooie projecten afgerond. Onder meer voor het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie; Terberg Machines, en Techniek, Rijkswaterstaat Corporate Dienst; Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); Arbodiensten HPHC en Preventix.

Contact informatie

Arbo Coördinatie Centrum bv
Touwlaan 15 | 3401 AC IJsselstein
+31 (0) 30 68 69 260
info@arbocoordinatie.nl