Arbo- en veiligheidsmanagement

De Arbowet kent geen verplichting tot het hebben van een managementsysteem. De Arbowet bevat wél een aantal verplichtingen die deel kunnen uitmaken van een managementsysteem, zoals het maken van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het opstellen van een plan van aanpak en het verstrekken van voorlichting en onderricht. Daarbij moet een werkgever geregeld toetsen of het beleid en maatregelen het juiste effect hebben of dat misschien aanpassingen nodig zijn. Een arbo- en veiligheidmanagementsysteem is daartoe een goed hulpmiddel. De voordelen zijn duidelijk:
  • Continue aandacht voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (Arbowet);
  • bevorderen duurzame inzetbaarheid;
  • voorkomen bedrijfsongevallen;
  • terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • tevreden werknemers;
  • financieel gezond bedrijf.
én om dat tot een succes te maken zijn drie zaken van belang:
  1. doeltreffend en sterk leiderschap;
  2. werknemers bij het proces betrekken en zorgen dat zij constructief deelnemen – bijvoorbeeld met de invoering van een prospectieve risicoanalyse (lean & mean);
  3. voortdurende beoordeling en herziening.
Voor een gericht advies of ondersteuning in de uitvoering kunt u een beroep doen op ervaren consultants van Excint.

Over ons

Arbo Coördinatie Centrum is een netwerkorganisatie van zelfstandige Arbo/HSE-professionals.

Contact informatie

Arbo Coördinatie Centrum bv
Touwlaan 15 | 3401 AC IJsselstein
+31 (0) 30 68 69 260
info@arbocoordinatie.nl