PMO

Op basis van wetgeving of de risico-inventarisatie kan of bent u verplicht de medewerkers een fysiek onderzoek aan te bieden. De invulling van het medisch onderzoek wordt samen met de bedrijfsarts bepaald. Het organiseren van een gezondheidskundig onderzoek op locatie is voor Arbo Coördinatie Centrum geen probleem. Dat is wel zo makkelijk voor werkgever en werknemer.

Het PMO spoort knelpunten vroegtijdig op en is daarom een krachtig middel om ziekte en daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Wij voeren het PMO uit met netpartners. U krijgt inzicht in de dagelijkse arbeidsgerelateerde risico’s. Ook wordt duidelijk of er sprake is van een verhoogde kans op uitval.

Uiteindelijk staat iedereen even stil bij hun gezondheid. Ben ik gezond? Wat voor effect heeft mijn lifestyle op mijn werk? En andersom? Wanneer ben ik in balans? Werknemers leren hoe ze gezond(er) kunnen leven en werken en krijgen een motiverend advies op maat. Blijkt iemand ongezonder dan gedacht? Dan volgt een consult met de bedrijfsarts om te bepalen hoe klachten snel tot het verleden behoren.

Over ons

Arbo Coördinatie Centrum is een netwerkorganisatie van zelfstandige Arbo/HSE-professionals.

Contact informatie

Arbo Coördinatie Centrum bv
Touwlaan 15 | 3401 AC IJsselstein
+31 (0) 30 68 69 260
info@arbocoordinatie.nl