Preventie

Mens en werkplek staan centraal in onze benadering. Een veilige en gezonde werkplek vergroot de effectiviteit van de organisatie en draagt zeker bij tot een lager productieverlies en een lager verzuim. Wij bieden verschillende diensten aan om een veilige en gezonde werkplek te borgen. Bijvoorbeeld:
Werkplek
 • Uitvoering of toetsing RI&E
 • Geluidsmetingen
 • Onderzoek binnenklimaat
 • Onderzoek gevaarlijke stoffen
 • Ergonomisch onderzoek
 • Advies bij nieuw- of verbouw
Organisatie
 • Werkbelevingsonderzoek
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
 • Training verzuimgesprekken
 • Training beeldschermwerk
 • Coachen preventiemedewerkers
 • Bedrijfshulpverlening (organisatie)

Heeft u een specifieke vraag?

Binnen ons netwerk van gespecialiseerde adviseurs/adviesbureaus is er (bijna) altijd wel een antwoord op uw vraag te vinden.

Klimaatonderzoek

Voorbeeld

Onderzoek gevaarlijke stoffen

Voorbeeld

Geluidsonderzoek

Voorbeeld

Microbiologisch onderzoek

Voorbeeld