Survey-onderzoek

Digitale platform voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Met een preventief medisch onderzoek brengt u de fysieke gezondheid en arbeidsgerelateerde risico’s van uw werknemers op een eenvoudige wijze in kaart. Maar ook de psychosociale arbeidsbelasting – werkdruk, regelmogelijkheden, ongewenst gedrag en tevredenheid – en leefstijl.
Werkwijze
In overleg met personeelszaken vragen wij een lijst op van de deelnemers (naam, geslacht, geboortedatum en emailadres), op welke locatie of afdeling men werkt. Via mail krijgt iedereen een uitnodiging om de vragen op internet te beantwoorden. Een groot voordeel van deze aanpak is dat het invullen relatief snel en op elk gewenst tijdstip kan plaatsvinden. Direct na het invullen krijgt de medewerker zijn of haar gezondheidsprofiel teruggekoppeld en als daartoe aanleiding is, kan op verzoek een afspraak plaatsvinden met de bedrijfsarts om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. De resultaten van het onderzoek vatten wij samen in één of meer groepsprofielen. In de rapportage staat geen informatie die tot individuele medewerkers te herleiden is. De privacy van de individuele werknemer staat voorop. Het stelt u wel in staat om op groepsniveau met de resultaten aan de slag te gaan.