Dienstverlening

Mens en werkplek staan centraal in onze benadering. Een veilige en gezonde werkplek vergroot de effectiviteit van de organisatie en draagt zeker bij tot een beter bedrijfsresultaat, gezonde en tevreden werknemers. Wij bieden verschillende diensten aan om een veilige en gezonde werkplek te borgen:
  • Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  • Veiligheidskundig onderzoek | Risicoanalyses |Incident- en/of ongevalsonderzoek
  • Verbeteren en beheersen van managementsystemen;
  • Meten van geluid, binnenklimaat en stoffen/gassen;
  • Ergonomisch advies |Werkplekonderzoek en advies;
  • Aansturen en beheersen van het Arbo- en Verzuimbeleid |BHV-beleid;
  • Survey-onderzoeken:Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Voorlichting en training:Arbo & Verzuim | VCA | LMRA | etc.
  • Bevorderen van veilig gedrag | veiligheidsbewustwording
Heeft u een specifieke vraag? Bel gerust. Binnen ons (kennis)netwerk is er(bijna) altijd wel een antwoord op uw vraag te vinden.

Over ons

Arbo Coördinatie Centrum is een netwerkorganisatie van zelfstandige Arbo/HSE-professionals.

Contact informatie

Arbo Coördinatie Centrum bv
Touwlaan 15 | 3401 AC IJsselstein
+31 (0) 30 68 69 260
info@arbocoordinatie.nl